Terug

Belangrijke thema's

Belangrijke thema's

Er zijn een aantal overkoepelende thema’s die we binnen de opleiding Geneeskunde belangrijk vinden en waar je in je les aandacht aan kan besteden. Deze thema’s komen voort uit het nieuwe Raamplan Artsopleiding 2020 en belangrijke (maatschappelijke) ontwikkelingen. Aan de slag met een van deze onderwerpen? Selecteer een thema en neem eenvoudig contact met ons op.


Selecteer een thema

Duurzaamheid

De transitie naar een duurzame samenleving is een van dé opgaves van deze tijd. Binnen de opleiding Geneeskunde willen we graag voorop lopen wat betreft de aandacht voor duurzaamheid in de opleiding. 

Lees meer over duurzaamheid

Leefstijl

Om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden moeten we inzetten op voorkomen, zo stelt de Nederlandse Zorg Autoriteit. Dit betekent een shift van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, het beter inbedden van preventie in het zorgstelsel en het investeren in kwaliteit van leven. 

Lees meer over leefstijl

Positieve gezondheid

Het is de verwachting dat de arts van de toekomst te maken krijgt een patiënt die zelf verantwoordelijk is voor zijn gezondheid. Binnen deze benadering zal meer aandacht moeten zijn voor kwetsbare groepen, die meer moeite hebben om de juiste keuzes te maken.

Lees meer over positieve gezondheid

Palliatieve zorg

Wat kan je als arts nog bieden aan je patiënt als er medisch gezien niets meer te bieden is? In de laatste fase van het leven van een patiënt, als de medische wetenschap geen uitkomsten meer biedt, heeft een arts nog steeds een belangrijke rol te vervullen op het gebied van de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn naasten en waardig sterven.

Lees meer over palliatieve zorg

Patiëntenparticipatie

In de onderwijsstrategie staat verbinding met de patiënt centraal. In de opleiding Geneeskunde zouden we graag zien dat contact met patiënten door de gehele opleiding heen aangeboden wordt.

Lees meer over patiëntenparticipatie

Interprofessioneel en interdisciplinair leren

In het raamplan wordt gesteld dat artsen ook in de gezondheidszorg van de toekomst een belangrijke rol hebben, maar zij kunnen de zorgvraag niet alleen beantwoorden. Op de eerste plaats is intensieve samenwerking met patiënten en hun naasten nodig, en daarnaast met vele andere (zorg)professionals.

Lees meer over interprofessioneel en interdisciplinair leren

Internationalisering

Interculturele communicatie en wereldburgerschap

Binnen de opleiding willen we ook vanuit het thuisland aandacht spenderen aan het opdoen van interculturele vaardigheden en ‘wereldburgerschap’, onder de noemer van internationalisation@home. 

Lees meer over internationalisering

Technologie

Technologie speelt mede door de transformatie van de zorg en de toegenomen mogelijkheden om de zorg bij de patiënt thuis te organiseren, een steeds grotere rol in de medische wereld. 

Lees meer over technologie

Het raamplan uitklapper, klik om te openen

In het raamplan 2020 wordt geformuleerd hoe de arts van de toekomst moet worden opgeleid: 

“In essentie willen wij een arts opleiden die competenties en medische kennis integraal kan aanwenden en die duurzaam en breed inzetbaar is, daar waar noodzakelijk. Deze arts is medisch deskundig op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling en begeleiding, blijft zich een leven lang verder ontwikkelen, werkt goed samen in netwerken, en bevordert de gezondheid en daaraan gerelateerde kwaliteit van leven van mensen, ook in de palliatieve fase, en aansluitend op de behoeften van zowel individuen als groepen mensen.”

Uit dit citaat blijkt de noodzaak voor structurele aandacht van nieuwe (inhoudelijke) thema’s in het curriculum, zoals leefstijl en preventie, interprofessionele samenwerking, duurzaamheid, palliatieve zorg en het bekijken van gezondheid als meer dan alleen niet ziek zijn.

Andere competenties 

Ook wordt in het raamplan gesproken over dat de student naast medische deskundigheid andere competenties dient te verkrijgen. Dit gaat om competenties zoals omgaan met technologische ontwikkelingen, samenwerken, leiderschap tonen, wetenschappelijk denken, communiceren, oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen en bedreigingen voor de (volks)gezondheid. 

Om dit binnen onze opleiding te realiseren willen we meer aandacht voor technologie en tevens aandacht voor internationalisering en bijvoorbeeld interculturele communicatie en wereldburgerschap. 

Download het Raamplan Artsenopleiding 2020

Ondersteuning uitklapper, klik om te openen

Ben je geïnteresseerd in de vraag wat de arts van de toekomst nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen en hoe je hier in je eigen cursus aandacht aan zou kunnen besteden? Heb je hulp nodig bij het zetten van stappen in kleine of grotere aanpassingen in je cursus? Neem dan contact op met Noortje Campman, beleidsmedewerker Geneeskunde via n.campman@umcutrecht.nl voor meer informatie. 

 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

UMC Utrecht maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid