Terug

Toetsen

Toetsen

Het maken van goede toetsvragen, die testen wat je wilt weten en de juiste leeractiviteit stimuleren, kan lastig zijn. Op deze pagina vind je meer informatie over het maken van toetsvragen en verschillende vormen van toetsing. 

Summatief toetsen uitklapper, klik om te openen

We gebruiken toetsen om na te gaan in hoeverre studenten kennis, inzicht en vaardigheden hebben verworven. Toetsen bieden inzicht in de vooruitgang van een student voor zowel docent als voor de studenten zelf. Summatieve toetsen zijn toetsen waar studenten een cijfer of beoordeling voor krijgen. 

Wat ga je toetsen?

De inhoud en vorm van een toets worden bepaald door de leerdoelen van een studieonderdeel. Leerdoelen geven de leeruitkomsten weer die je wilt toetsen. De piramide van Miller is een hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in de verschillende leeruitkomsten die beoogd kunnen worden. "Weten" kan goed worden getoetst door middel van een kennistoets. "Toepassen" vereist meer inzicht en kan worden getoetst met casuïsitiek of een opdracht. "Laten zien" combineert kennis met handelen; de studenten moeten laten zien wat zij hebben geleerd. Dit kan bijvoorbeeld in een simulatietoets. Ten slotte "doen", dit vereist een beoordeling in een realistische, onvoorspelbare situatie, zoals in een coschap. 

Helder geformuleerde leerdoelen zijn essentieel bij het kiezen van een toetsvorm en het maken van de toetsinhoud. 

Eigenschappen van een goede toets

Hoe zorg je dat niet alleen je toetsinhoud goed is, maar dat de toets je ook inzicht biedt in hetgeen je daadwerkelijk wilt weten? Betrouwbaarheid, validiteit en transparantie zijn daarbij belangrijk.

 Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid van een toets geeft antwoord op de vraag: als ik deze toets in dezelfde groep twee keer zou afnemen, zijn de resultaten dan hetzelfde? Een hoge betrouwbaarheid van een toets wil zeggen dat de meting een goede representatie geeft van wat een student kan. Er is zo min mogelijk invloed van toevalskenmerken. 

Validiteit

Validiteit van een toets geeft antwoord op de vraag: meet de toets wat ik wil weten? En wordt er ook niet meer gemeten dan ik wil weten? Een valide toets toetst de leerdoelen van een blok en in de toets zijn alle leerdoelen evenredig vertegenwoordigd. 

Om een valide toets te maken is het belangrijk om gebruik te maken van een toetsmatrijs. Dat is een overzicht van de thema's en/of leerdoelen die je wilt toetsen, en de verhouding en vereiste denkniveaus waarin deze in de toets moeten terugkomen. 

Meer informatie over het maken van toetsmatrijzen

Transparantie

Voor studenten moet duidelijk zijn wat er van hen wordt verwacht. De leerdoelen, toetsmethode en beoordelingscriteria moeten daarom helder worden gecommuniceerd.

Formatief toetsen uitklapper, klik om te openen

Formatieve toetsen zijn toetsen waar geen cijfer of eindbeoordeling aan is verbonden. Ze hebben een belangrijke didactische functie.

Meer informatie over formatief toetsen

Programmatisch toetsen uitklapper, klik om te openen

In de meeste gevallen hangt het wel of niet halen van een studieonderdeel, en de daarbij behorende studiepunten, af van het halen van één toets. Programmatisch toetsen is een nieuwe vorm van toetsing waarbij er gebruik wordt gemaakt van verschillende datapunten. Elk datapunt is een toetsmoment. In de loop van het studieonderdeel vinden meerderde toetsmomenten plaats die zijn gericht op feedback. Studiepunten worden toegekend wanneer een student voldoende toetsmomenten heeft voltooid om een betrouwbare beslissing te kunnen nemen.

Deze nieuwe vorm van toetsing krijgt nu veel aandacht binnen het hoger onderwijs. Ook de UU biedt ondersteuning bij het gebruik van programmatisch toetsen. 

Meer informatie over programmatisch toetsen bij de UU 

Digitaal toetsen uitklapper, klik om te openen

Bij Technologie en Leren (TEL) kun je terecht voor hulp en advies bij digitaal toetsen, online proctoring en Testvision.

Meer informatie over de ondersteuning van TEL bij toetsen

digitaal toetsen

Praktische informatie uitklapper, klik om te openen

Scorion

Scorion is een online platform waarin studenten gedurende hun opleiding allerlei beoordelingen verzamelen die zo een portfolio vormen. 

Meer informatie en handleidingen voor Scorion.

Osiris Docent

Het verwerken van de resultaten door examinatoren vindt plaats in Osiris Docent. Op onderstaande pagina staan informatie en handleidingen voor het gebruik van Osiris Docent (log in met je solis-id).

OSIRIS Docent voor faculteit Geneeskunde - Intranet (uu.nl)

Voor het plaatsen van cijfers op Blackboard gelden regels in verband met de privacywetgeving. Wil je resultaten van studenten op Blackboard plaatsen? Gebruik dan deze handleiding.

Vragen of hulp nodig? uitklapper, klik om te openen

Vragen over toetsing kun je stellen aan Anneke Schulenberg, opleider/adviseur toetsing via A.Schulenberg@umcutrecht.nl.

Tip!

 Educate-it biedt verschillende (online) trainingen en workshops om je kennis over (het maken van) toetsvragen te verbreden en verdiepen.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet