Terug

Richtlijnen en reglementen

Richtlijnen en reglementen

Op deze pagina vind je de belangrijkste richtlijnen en reglementen die we als opleiding volgen.

Auteursrecht uitklapper, klik om te openen

Op het Auteursrechtinformatiepunt van de universiteitsbibliotheek kun je alle wetten en regels vinden omtrent het auteursrecht. Voor docenten is het belangrijk om deze regels te volgen wanneer je materialen van anderen gebruikt in je onderwijs, bijvoorbeeld wanneer je een afbeelding in je college laat zien die je op internet hebt gevonden of wanneer je studenten vraagt een kennisclip te kijken die iemand anders heeft gemaakt.

Meer informatie over auteursrecht in het onderwijs

Handboek Kwaliteit en Veiligheid uitklapper, klik om te openen

In het Handboek Kwaliteit en Veiligheid staat de belangrijkste informatie over kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg die studenten moeten weten. 

Meer informatie over het handboek

Bekijk het Handboek Kwaliteit en Veiligheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) uitklapper, klik om te openen

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) zijn de opleidingsspecifieke rechten en plichten opgenomen van studenten enerzijds en de Universiteit Utrecht anderzijds. In het Reglement Examencommissie zijn de regels van de examencommissie over de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen over de beoordeling opgenomen.

OER en reglement examencommissie

Onderwijsstrategie uitklapper, klik om te openen

De opleiding Geneeskunde volgt de onderwijsstrategie die is vastgesteld voor de hele faculteit: De Nieuwe Utrechtse School. Deze onderwijsstrategie beschrijft de thema’s en innovaties waar we ons de komende jaren voor zullen inzetten.  

Meer informatie over de onderwijsstrategie op Connect

Privacy uitklapper, klik om te openen

In het onderwijs krijg je te maken met de persoonsgegevens van o.a. studenten en patiënten. Op deze pagina vind je alles wat je moet weten omtrent de wet- en regelgeving hierover.

Meer informatie over privacy en onderwijs op Connect

Raamplan uitklapper, klik om te openen

Het Raamplan Artsopleiding beschrijft de inhoud en eindtermen waaraan elke bachelor- en masteropleiding tot basisarts moet voldoen. Het is samengesteld door de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU).

Bekijk het raamplan

Voor studenten uitklapper, klik om te openen

Op de studentensite van de Universiteit Utrecht vind je informatie die voor studenten van belang is.

Regelingen en procedures

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet